D
A
G
C
E
I
B
Главная > Студентам

Расписание экзаменов

1 курс

 

1 курс: 1 лист, 2 лист (от 01.12.2016 г.)

1 курс : фарм. ф-т 1 лист (от 15.12.2016 г.)

 

2 курс

 

2 курс:1 лист (от 09.12.2016 г.)

2 курс: фарм. ф-т 1 лист (от 16.12.2016 г.)

 

3 курс

 

3 курс: 1 лист (от 09.12.2016 г.)

3 курс: фарм. ф-т 1 лист (от 20.12.2016 г.)

 

4 курс

 

4 курс:  1 лист, 2 лист (от 15.12.2016 г.)

4 курс : фарм. ф-т (от 15.12.2016 г.)

 

 

5 курс

 

5 курс: фарм. ф-т - 1 лист (от 15.12.2016 г.)

5 курс:1 лист  (мед.; леч. ф-т:) от 09.12.2016 г.

5 пед (от 09.12.2016 г.)

5 стом (от 02.12.2016 г.)

6 курс

6 пед (от 14.12.2016 г.)

6 леч (от 14.12.2016 г.)

6 мед-проф (от 16.12.2016 г.)

 

ГИА

 

5 стом ,консультации

5 фарм

6 мед-проф

6 леч

          6 пед