D
A
G
C
E
B
Home > International Affairs > Scholarships of the Embassy of France

Scholarships of the Embassy of France

2014 - 2015         Anastasia Gladchenko
 
2012 - 2013         Olga Rozhdestvenskaya         
                               Olga Khryakova
 
2011 – 2012         Svetlana Kalina
                                Anna Avramenko
 
2010 – 2011         Ekaterina Bereznyak
                                Yulia Skoreva
 
2009 – 2010         Ekaterina Grebenyuk
                                Alisa Sorokina
                                Anna Yakimova
 
2008 - 2009          Ekaterina Kabanenko
                                Pavel Ustyuzhanin
                                Leonid Tsepenshchikov
 
2007 - 2008         Tatyana Andreychuk
                               Dmitry Busygin
                               Ekaterina Sidorova
 
2006 - 2007         Alexander Timofeyev
                               Olesya Kirichenko
                                Irina Yakovleva
 
2005 - 2006         Yulia Zorina
                               Anna Soldatova
                               Asiya Zaynutdinova
 
2004 - 2005         Alexander Kachur
                               Yana Kurt
                               Natalya Mikhailova